אודותינו

בבחירות לאיגוד נהגי המוניות הארצי ע.ר. 58-027-976-8 .
שהתקיימה בתאריך 30.9.14 במשרדי האיגוד.
השתתפו 38 נציגי תחנות מתוך 51 נציגים הרשומים בספר הבוחרים וכל זאת מתוך 151
תחנות שהוזמנו.

הבחירות התקיימו בפיקוח של משרד עו"ד אורי הורנשטיין ומשרד רו"ח.
לתפקיד יו"ר התמודד יהודה בר-אור.

בבחירות קלפי שהתקיימו נבחר יהודה בר-אור ברוב קולות.
לתפקיד ועדת הביקורת נבחרו: גבריאל קלטניק, משה גלעד ומשה קרפיל.
לתפקיד הועד הארצי נבחרו: מאיר דורני,  יצחק שעשוע, רפאל עטר, איתן שער, סלומון ארגז, מאיר דוד, איציק נסים, ישראל קוברובסקי, משה שירזי, יוסי יחזקאל, דני עוזרי, אלעזר מנשה, יוסי ירמיהו, הרצל ברהום ודוד בנימין.

כל הנבחרים נבחרו לתקופה של 4 שנים.

עד לשנת 2002 התנהל האיגוד על מי מנוחות והפעילות היתה דלה עקב מחלתו הקשה של היו"ר הרצל חכם ז"ל.
בעקבות האירוע הטראגי התארגנו מספר מנהלי תחנות בראשותו של מר יהודה בר אור להערך לבחירות חדשות. הופץ פרסום הזמנות בתחנות להשתתף בבחירות במטרה לבחור ולהבחר עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י ועד הבחירות.
בתאריך 11-06-2002 התקיימה אסיפה כללית לבחירות בחסות ההסתדרות באופן דמוקרטי בפיקוח של נציגים מטעם ההסתדרות החדשה ובנוכחותם של מנהלים/נציגים של 27 תחנות מוניות מאיזור ת"א וגוש דן. באסיפה זו נבחרו 11 חברי הנהלה לקדנציה של 3 שנים.
בבחירות לאיגוד נהגי המוניות הארצי ע.ר. 58-027-976-8 .
שהתקיימה בתאריך 21.1.2010 במשרדי האיגוד.
השתתפו 28 נציגי תחנות מתוך 38 נציגים הרשומים בספר הבוחרים וכל זאת מתוך 141תחנות שהוזמנו.
הבחירות התקיימו בפיקוח של משרד עו"ד אורי הורנשטיין/גלעד ומשרד רו"ח.
לתפקיד יו"ר התמודדו 2 מועמדים: יהודה בר-אור וגדי עמוס.
בבחירות קלפי שהתקיימו נבחר יהודה בר-אור ברוב קולות.
לתפקיד ועדת הביקורת נבחרו: גבריאל קלטניק, ישראל שפורר ומשה קרפיל.
לתפקיד הועד הארצי נבחרו: מאיר דורני, סמי אביסרה, יצחק שעשוע, רפאל עטר
, עזרא אשכנזי, ישראל אבני, אפרים צביאלי, גדי עמוס, אורי טבילה, יורם דוסטן,
משה גילעד, ישראל קוברובסקי, שאול מורדוך, ברקו מנדל, יעקב שאולי ודוד בנימין.
כל הנבחרים נבחרו לתקופה של 3 שנים.

מאיר דורני: 054-3903333
גולדי: 03-5502611