המבצע עם מוסך אבי צלח ממשיך.

שרותי המוסך יינתנו  בין 7:30 - ל 18:30.

מחירי המוסך זולים ומתואמים עם האיגוד.  החלפת ברקסים, דסקיות וצלחות כולל עבודה
יהיו זולים במיוחד לחברי האיגוד בלבד! כדי ליהנות מהמחירים הזולים יהיה עליכם להצטייד בהפניה מהאיגוד - ללא הפניה לא יקבל הנהג טיפול מוזל!

את ההפניה ניתן לקבל מראש טלפונית מהפקידה גולדי בין השעות 10:00 - 14:00,
שתזהה את הנהג ו/או יצטרך להביא לה אישור ממנהל התחנה.
פרטים נוספים ומחירון מוזל ניתן לראות במוסך או במשרדי האיגוד בשעות העבודה.

בתודה ותקווה לשיתוף פעולה לרווחת נהג המונית חבר איגוד המוניות הארצי.


מאיר דורני: 054-3903333
גולדי: 03-5502611